කාන්තා ආරක්‍ෂක නිලධාරී වැඩමුළුව

අප සමාගමේ සේවය කරන කාන්තා ආරක්‍ෂක නිලධාරිනියන්හට පුහුණු වැඩමුළුවක් 2017 ඔක්තොම්බර් 21 වෙනි සෙනසුරාදා දින කොළඔ ජාතික රෝහල් ශ්‍ර‍වණාගාරයේදී පැවැත්විණි. ප්‍ර‍ධාන දේශකයා ලෙස Management & Legal Consultants හී මානව සම්පත් හා පරිපාලන අංශ ප්‍රධානි හා ලංකා මානව හිමිකම් සංගමයේ කාන්තා කටයුතු පිලිබඳ අධ්‍යක්‍ෂිකා ප්‍රනීතා වර්නකුලසූරිය මහත්මිය සහභාගී විය. කළමණාකාර අධ්‍යක්‍ෂ බන්දුල චන්ද්‍රසේකර මහතා සහ අධ්‍යක්‍ෂ (මෙහෙයුම්) උමේන්ද්‍ර‍ වීරසිංහ මෙහිදී 200කට අධික කාන්තා ආරක්‍ෂක නිලධාරිනියන් අමතා දේශන පැවැත්විය.